Aktualności

 • Nowy Zarząd Spółki

  06.05.2019

  W dniu 29 kwietnia 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Energa Serwis Sp. z o. o. podjęło uchwałę o powołaniu nowej, trzyletniej kadencji Zarządu...

 • IOS II z Energa Serwis

  IOS II z Energa Serwis

  26.07.2018

  Energa Serwis Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. w Ostrołęce podpisano umowę między Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. a konsorcjum: Rafako S.A. z Grupy PBG i Energą Serwis Sp. z o.o. na realizację projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II)...

 • Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych

  27.06.2018

  ENERGA Serwis Sp. z o.o. informuje, że z dniem 18.06.2018 r., spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, uzyskała uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych...

 • Przedłużenie umowy o świadczenie usług serwisowo-remontowo-inwestycyjnych

  29.12.2017

  ENERGA Serwis Sp. z o.o. informuje, że z dniem 18.12.2017 r. zakończyły się negocjacje dotyczące przedłużenia Umowy o świadczenie usług serwisowo-remontowo-inwestycyjnych...

 • Kontynuacja Umowy o świadczenie usług remontowych w Ostrołęce

  28.11.2017

  ENERGA Serwis Sp. z o.o. informuje, że z dniem 23.11.2017 r. zakończyły się negocjacje dotyczące przedłużenia Umowy o świadczenie usług remontowych, w wyniku których Zarządy Spółek ENERGA Serwis i ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA podpisały aneks wydłużający obowiązywanie przedmiotowej Umowy...