ENERGA Serwis – „Nasza Odpowiedzialność 2013”

22.08.2014

W lipcu 2014 roku Grupa ENERGA opublikowała raport CSR „Nasza Odpowiedzialność 2013”, który został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania Global Reporting Initiative (GRI) i po raz pierwszy podlegał audytowi zewnętrznemu. W tym roku przeanalizowano 15 spółek Grupy, w tym Spółkę ENERGA Serwis.

 

Raport społeczny przedstawia w sposób całościowy strategię Grupy ENERGA, jej politykę społeczną i wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej wobec kluczowych grup interesariuszy. Uwzględnia aspekt ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny działań Grupy.

 

Efekty pracy pracowników ENERGA Serwis oraz pracowników pozostałych Spółek Grupy biorących udział w przygotowaniu danych do raportu CSR znajdują się na http://media.energa.pl/pr/284336/energa-opublikowala-trzeci-raport-csr

Powrót do listy