PODSUMOWANIE 2014

03.03.2015

W 2014 roku ENERGA Serwis angażując doświadczoną kadrę pracowniczą podjęła się wykonania wielu Projektów energetycznych i ciepłowniczych. Spółka zrealizowała m.in.:

 

W 2014 roku ENERGA Serwis rozpoczęła również współpracę z taki Spółkami jak:

  • PAK Serwis - Montaż podgrzewacza wody oraz przegrzewacza konwekcyjnego kotłów K1 oraz K2 w Elektrowni Pątnów,
  • MPEC Włocławek - Legalizacja ciepłomierzy,
  • MPEC Białystok - Wykonanie dokumentacji projektowej,
  • Mostostal Warszawa - prace serwisowe na bloku biomasowym BB20 w ENERGA Kogeneracja.              

 

Podążając za zmianą do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska (tzw. „Dyrektywa IED”) oraz sytuacją na rynku Spółka bierze udział w inwestycjach takich jak budowa instalacji odsiarczania spalin oraz modernizacja elektrofiltrów. Utrzymanie systemu dystrybucji i uzyskiwania świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (zielonych certyfikatów) spowodowało, że ENERGA Serwis podejmuje również działania mające na celu dostęp do nowych technologii związanych z OZE takich jak budowa układów ORC (Żychlin).

 

Spółka prowadzi działalność zgodnie z ustanowioną przez ENERGA SA Polityką Środowiskową Grupy. Narzędziem do wywiązywania się z deklaracji zawartych w Polityce Środowiskowej jest wdrożony w Spółce Program Zarządzania Środowiskowego, spełniający wymagania Rozporządzenia EMAS (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ws. dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie). Program zapewnia efektywność środowiskową prowadzonych działań, rozumianą jako zapewnienie zgodności prawnej, minimalizację wpływów działalności na środowisko przy jednoczesnym uzyskaniu pożądanego efektu ekonomicznego.

 

Zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ISO) w ENERGA Serwis obowiązuje Procedura dotycząca szkoleń pracowników. Celem procedury jest określenie zasad postępowania dla zapewnienia potrzeb szkoleniowych, w szczególności umożliwienia stałego podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności przez pracowników ENERGA Serwis Sp. z o.o.

 

Z uwagi na charakter działalności Spółki tj. wykonywanie usług serwisowo-remontowych, istotnymi zrealizowanymi szkoleniami w 2014 r. były:

 

  • uaktualnienie świadectw kwalifikacyjnych Dozoru i Eksploatacji,
  • organizacja prac oraz bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych,
  • obsługa podestów ruchomych zwyżek,
  • obsługa wózków widłowych ze zmiennym wysięgiem.

 

Ponadto ENERGA Serwis co roku uczestniczy w zbierania wskaźników do Raportu CSR „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw” koordynowanego przez ENERGA S.A. 

 

W następnych latach Spółka będzie koncentrować się na wykonawstwie remontów w Elektrowniach zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa i wymiany części ciśnieniowych kotłów oraz na rozwoju serwisu przemysłowego. W branży ciepłowniczej Spółka skoncentruje się na wymianach i modernizacjach sieci ciepłowniczych głównie na obszarze północno-wschodniej i centralnej Polski.

Powrót do listy