„Nasza odpowiedzialność 2015” – społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

08.04.2016

Po raz kolejny pracownicy ENERGA Serwis oraz pracownicy pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej ENERGA brali udział w przygotowaniach do opracowania raportu CSR za 2015 rok.

 

„Nowością w raporcie jest prezentacja wpływu podejmowanych przez Grupę działań na otoczenie społeczne, środowiskowe i gospodarkę. Ocena następstw, zarówno tych bezpośrednich wynikających z działalności Grupy Energa, jak i pośrednich będących efektem  relacji z klientami, pracownikami, podmiotami z łańcucha dostaw oraz pozostałymi interesariuszami, pozwoliła Grupie uzyskać jaśniejszy obraz prowadzonych przez nią działań  z zakresu  zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W proces raportowania tradycyjnie już zostali zaangażowani specjaliści ze spółek Grupy oraz interesariusze zewnętrzni.”

 

Więcej informacji na temat Raportu CSR za 2015 rok oraz Raportów z lat ubiegłych znajduje się na http://grupa.energa.pl/Raporty_CSR.xml.

Powrót do listy