Kontynuacja Umowy o świadczenie usług remontowych w Ostrołęce

28.11.2017

ENERGA Serwis Sp. z o.o. informuje, że z dniem 23.11.2017 r. zakończyły się negocjacje dotyczące przedłużenia Umowy o świadczenie usług remontowych, w wyniku których Zarządy Spółek ENERGA Serwis i ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA podpisały aneks wydłużający obowiązywanie przedmiotowej Umowy. Na mocy zawartego aneksu, Spółki będą kontynuować dotychczasową współpracę do dnia 31.12.2022 r. ENERGA Serwis Sp. z o.o. zobowiązała się świadczyć oraz zapewnić stałą gotowość do świadczenia na rzecz ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA usług utrzymania ruchu i usług remontowych (remonty bieżące, awarie, usuwanie usterek).

 

Aneks do Umowy o świadczenie usług remontowych na lata 2018 - 2022 ze strony ENERGA Serwis Sp. z o.o. podpisał Prezes Zarządu Pan Łukasz Chrostowski oraz Wiceprezes Zarządu Pan Kacper Stachowski.

Powrót do listy