Przedłużenie umowy o świadczenie usług serwisowo-remontowo-inwestycyjnych

29.12.2017

ENERGA Serwis Sp. z o.o. informuje, że z dniem 18.12.2017 r. zakończyły się negocjacje dotyczące przedłużenia Umowy o świadczenie usług serwisowo-remontowo-inwestycyjnych, w wyniku których Zarządy Spółek ENERGA Serwis i ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. podpisały aneks wydłużający obowiązywanie przedmiotowej Umowy do dnia 31.12.2018 r. dot. Oddziału w Elblągu i Oddziału w Kaliszu.

 

Roczne Porozumienie na świadczenie w/w usług ze strony ENERGA Serwis Sp. z o.o. podpisali Prezes Zarządu Pan Łukasz Chrostowski oraz Wiceprezes Zarządu Pan Kacper Stachowski.

Powrót do listy