Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych

27.06.2018

ENERGA Serwis Sp. z o.o. informuje, że z dniem 18.06.2018 r., spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, uzyskała uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych.

Zakres metod badawczych objętych uznaniem to:

 

   1. Badania wizualne VT.

   2. Badania penetracyjne PT.

   3. Badania magnetyczno-proszkowe MT.

   4. Ultradźwiękowy pomiar grubości UTT.

   5. Pomiary twardości metali HT.

 

Świadectwo uznania laboratorium nr LBU-300/27-18

Powrót do listy