IOS II z Energa Serwis

26.07.2018

Energa Serwis Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. w Ostrołęce podpisano umowę między Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. a konsorcjum: Rafako S.A. z Grupy PBG i Energą Serwis Sp. z o.o. na realizację projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II). Realizacja inwestycji jest planowana w formule „pod klucz”, na podstawie wykonanego projektu budowlanego i uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakłada się wykorzystanie w maksymalnie możliwym stopniu istniejącej infrastruktury, która technologicznie będzie tworzyć zespół układów wspólnych dla obydwu instalacji. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym: „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B”.

 
Umowę na realizację projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) ze strony ENERGA Serwis Sp. z o.o. podpisał Prezes Zarządu Pan Łukasz Chrostowski oraz Wiceprezes Zarządu Pan Kacper Stachowski.
 


Powrót do listy