Nowy Zarząd Spółki

06.05.2019

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Energa Serwis Sp. z o. o. podjęło uchwałę o powołaniu nowej, trzyletniej kadencji Zarządu.

 

W wyniku podjętych uchwał, do składu Zarządu nowej kadencji powołano:

 

  • Pana Dariusza Olkowskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
  • Panią Ewę Waszkiewicz-Sznyter – powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Powrót do listy