Aktualności

  • ENERGA Serwis – „Nasza Odpowiedzialność 2013”

    22.08.2014

    W lipcu 2014 roku Grupa ENERGA opublikowała raport CSR „Nasza Odpowiedzialność 2013”, który został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania Global Reporting Initiative (GRI) i po raz pierwszy podlegał audytowi zewnętrznemu. W tym roku przeanalizowano 15 spółek Grupy, w tym Spółkę ENERGA Serwis...