Ciepłownictwo

Zakres prac dla ciepłownictwa:

 

 • Projektowanie, budowa i modernizacja
  • sieci, przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych
  • biogazowni
  • małych kotłowni (wodnych i parowych)
  • instalacji grzewczych i sanitarnych
 • Legalizacja oraz badania techniczne urządzeń pomiarowych (m.in. ciepłomierze, wodomierze, czujniki temperatury, itp.) w oparciu o laboratorium posiadające status Punktu Legalizacyjnego i będące certyfikowanym przedstawicielem firm Kamstrup, Santech i Landis&Gyr, w zakresie kalibracji, legalizacji i napraw ciepłomierzy ultradźwiękowych.
 • Sprzedaż urządzeń i materiałów renomowanych firm branży ciepłowniczej (m.in. elementy systemów rur preizolowanych, urządzenia wchodzące w skład węzłów cieplnych tj.: wymienniki ciepła, ciepłomierze, automatyka, pompy, armatura odcinająca i regulacyjna)
 • Serwis urządzeń ciepłowniczych.

 

Na górę