Struktura kapitałowa

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 14.200.000,00 zł. (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych). Podzielony jest na 28.400 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500 zł.

 

Spółka posiada następujących Wspólników:

  • ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. - 50,10% (14.228 udziałów);
  • ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. - 35,82% (10.172 udziały);
  • ENERGA S.A. - 14,08% (4.000 udziałów).

 

Na górę