ENERGA Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


 • Siedziba Spółki
  • ul. Celna 13
  • 07-410 Ostrołęka
  • Tel.: (29) 766 31 63
  • Fax: (29) 766 31 64
  •  
  • NIP: 7582338231
  • REGON: 142863478
  • KRS: 0000381284
  •  
  • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  • XIV Wydział Gospodarczy KRS
  •  
  • Kapitał zakładowy: 14.200.000 PLN
  •  
  • http://www.energaserwis.pl
  • energaserwis(at)energa.pl
  •  
 • Pion Usług Energetycznych
  • ul. Elektryczna 5
  • 07-401 Ostrołęka
  •  
 • Pion Usług Ciepłowniczych
  • Oddział Ostrołęka
  • ul. Celna 13
  • 07-410 Ostrołęka
  •  
  • Oddział Elbląg
  • ul. Elektryczna 20 A
  • 82-300 Elbląg
  •  
  • Oddział Kalisz
  • ul. Torowa 115
  • 62-800 Kalisz
  •  
 • Pion Techniczno-Handlowy
  • ul. Celna 13
  • 07-410 Ostrołęka
  •  

 

Na górę