Katalog usług

 

Energa Serwis Sp. z o.o. ma zaszczyt przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie wykonawstwa prac w branży energetycznej oraz ciepłowniczej.

 

KADRA TECHNICZNA

 

Gwarancją świadczenia usług serwisowo-remontowych o wysokiej jakości jest posiadanie wykwalifikowanej kadry, na którą składają się:

  • kierownicy budowy z uprawnieniami budowlanymi we wszystkich branżach
  • spawalnicy z tytułem EWE oraz IWE
  • projektanci
  • kierownicy projektów z certyfikatami IPMA
  • kontrolerzy jakości z uprawnieniami VT, PT, MT, UT
  • spawacze z uprawnieniami UDT oraz TUV

Bazując na licznej grupie inspektorów nadzoru z wieloletnim doświadczeniem we wszystkich branżach, firma pełni funkcję inżyniera kontraktu dla złożonych projektów energetycznych.

 

UPRAWNIENIA

 

Wszystkie prace prowadzone są w oparciu o certyfikowany Zintegrowany System Zapewnienia Jakości oraz uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego m.in:

  • Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
  • Uprawnienia do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych
  • Uprawnienia do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych

 

Na górę