Specjalista ds. cen transferowych

Energa Serwis Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. cen transferowych (umowa na czas określony - zastępstwo)

 

Miejsce pracy: Ostrołęka

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 • Dobrej znajomości metod ustalania i weryfikacji cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
 • Minimum rocznego doświadczenie w pracy przy sporządzaniu dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • Ogólnej wiedzy w zakresie podatków, księgowości oraz finansów, w tym z zakresu analiz ekonomicznych,
 • Znajomości problematyki cen transferowych oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Znajomości MS Excel w stopniu co najmniej podstawowym,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu,
 • Samodzielności, dokładności, systematyczności oraz terminowości w działaniu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • dodatkowa opieka medyczna w całym kraju,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.

Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji doświadczenia oraz umiejętności Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów praktycznych.

 

CV należy składać do dnia 21.06.2019 r. osobiście w:

 

Energa Serwis Sp. z o.o.

ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka

 

lub drogą elektroniczną na adres:

 

monika.krzykowska(at)energa.pl z dopiskiem Specjalista ds. cen transferowych.

 

Uprzejmie informujemy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1)    Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Serwis Sp. z o.o., ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka, e-mail: energaserwis(at)energa.pl.
2)    Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energaserwis(at)energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3)    Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
4)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, jak również przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5)    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
6)    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a.    Uprawnione organy publiczne,
b.    Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
c.    Podmioty dostarczające korespondencję,
d.    Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
e.    Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
7)    Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
8)    Informujemy o przysługującym prawie do:
a.    dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b.    sprostowania swoich danych osobowych,
c.    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.    przenoszenia danych,
e.    cofnięcia zgód,
f.    usunięcia danych.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
9)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA Serwis Sp. z o.o., ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka”.

 

Na górę