Dostawa stali do remontu kotła K-3 OP-650 w EEO S.A. (PN/3/ES/2020)

Tytuł

 Dostawa stali do remontu kotła K-3 OP-650 w EEO S.A.
 (PN/3/ES/2020)  

Data publikacji  17.04.2020 r.
  Termin składania ofert 
 29.04.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - dostawy stali
pobierz
 Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
 Opis przedmiotu zamówienia - załącznik
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy
pobierz

 


Wyjaśnienia

 

 Wyjaśnienia 24.04.2020 r. 
pobierz