Kompleksowa usługa rusztowaniowa podczas remontu kotła K-3 OP-650 w EEO SA (PN/5/ES/2020)

Tytuł

 Kompleksowa usługa rusztowaniowa podczas remontu
 kotła K-3 OP-650 w EEO SA (PN/5/ES/2020)  

Data publikacji  30.04.2020 r.
  Termin składania ofert 
 13.05.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - rusztowania
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 3 do umowy - ogólne wymagania
pobierz
 Załącznik nr 5 do umowy - zasady środowiskowe EEO
pobierz
 Załącznik nr 6 do umowy - zasady środowiskowe ES
pobierz