Montaż izolacji na kotle K-3 OP-650 w EEO SA (PN/6/ES/2020)

Tytuł

 Montaż izolacji na kotle K-3 OP-650 w EEO SA
 (PN/6/ES/2020)  

Data publikacji  07.05.2020 r.
  Termin składania ofert 
 20.05.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - izolacje
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 3 do umowy - ogólne wymagania
pobierz
 Załącznik nr 5 do umowy - zasady środowiskowe EEO
pobierz
 Załącznik nr 6 do umowy - zasady środowiskowe ES
pobierz

 


Wyjaśnienia

 

 Wyjaśnienia 19.05.2020 r. 
pobierz