Wykonanie robót ziemnych i odtworzeniowych przy budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeglarskiej od sieci napowietrznej 2xDN400 do rzeki Brdy - etap I zad. 96 (PN/7/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie robót ziemnych i odtworzeniowych przy budowie
 sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeglarskiej od sieci napowietrznej
 2xDN400 do rzeki Brdy - etap I zad. 96
 (PN/7/ES/2020)  

Data publikacji  17.06.2020 r.
  Termin składania ofert 
 26.06.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - roboty (Bydgoszcz)
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 2 do umowy - Projekt budowlany i Projekt Wykonawczy  

pobierz cz.1
pobierz cz.2
pobierz cz.3
pobierz cz.4
pobierz cz.5

 Załącznik nr 5 do umowy - zasady środowiskowe ES
pobierz