Wykonanie robót ziemnych i odtworzeniowych w Bydgoszczy przy budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ul. Żeglarskiej wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II, zad.96 (PN/8/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie robót ziemnych i odtworzeniowych w Bydgoszczy
 przy budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ul. Żeglarskiej
 wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II, zad.96
 (PN/8/ES/2020)  

Data publikacji  19.06.2020 r.
  Termin składania ofert 
 30.06.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - roboty (Bydgoszcz, II etap)
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 2 do umowy  

pobierz cz.1
pobierz cz.2
pobierz cz.3
pobierz cz.4
pobierz cz.5
pobierz cz.6

 Załącznik nr 5 do umowy - zasady środowiskowe ES
pobierz