Prace ziemne, budowalne i odtworzeniowe dla budowy sieci i przyłączy w ul. Fabrycznej i Nowy Świat do Rogatki w Kaliszu (PN/9/ES/2020)

Tytuł

 Prace ziemne, budowalne i odtworzeniowe
 dla budowy sieci i przyłączy w ul. Fabrycznej i Nowy Świat
 do Rogatki w Kaliszu
 (PN/9/ES/2020)  

Data publikacji  23.06.2020 r.
  Termin składania ofert 
 01.07.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - prace (Kalisz)
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SWZ - mapa
pobierz
 Załącznik nr 7 do SWZ - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
pobierz
 Załącznik nr 3 do umowy - zasady środowiskowe ES
pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - zasady środowiskowe ECK
pobierz