Wykonanie prac ziemnych, budowalnych i odtworzeniowych przy budowie przyłączy w ul.: Pułaskiego 10, Ułańskiej 7, Asnyka 44 w Kaliszu (PN/10/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie prac ziemnych, budowalnych i odtworzeniowych
 przy budowie przyłączy w ul.: Pułaskiego 10, Ułańskiej 7,
 Asnyka 44 w Kaliszu
 (PN/10/ES/2020)  

Data publikacji  29.06.2020 r.
  Termin składania ofert 
 06.07.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - prace (Kalisz)
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SWZ - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
pobierz
 Załącznik nr 6 do SWZ - mapa pobierz