Wykonanie przewiertów przy budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeglarskiej od sieci napowietrznej 2xDN400 do rzeki Brdy - etap I zad. 96 (PN/12/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie przewiertów przy budowie sieci ciepłowniczej w rejonie
 ul. Żeglarskiej od sieci napowietrznej 2xDN400
 do rzeki Brdy - etap I zad. 96
 (PN/12/ES/2020)  

Data publikacji  06.07.2020 r.
  Termin składania ofert 
 13.07.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - przewierty (etap I)
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6
pobierz