Wykonanie przewiertów przy budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeglarskiej wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II (PN/13/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie przewiertów przy budowie sieci ciepłowniczej w rejonie
 ul. Żeglarskiej wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II
 (PN/13/ES/2020)  

Data publikacji  06.07.2020 r.
  Termin składania ofert 
 13.07.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - przewierty (etap II)
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6
pobierz