Dostawa 6 szt. ster. polowych typu e2TANGO-800-J10 produkcji Elektrometal (PN/11/ES/2020)

Tytuł

 Dostawa 6 szt. ster. polowych typu e2TANGO-800-J10
 produkcji Elektrometal
 (PN/11/ES/2020)  

Data publikacji  07.07.2020 r. (aktualizacja: 09.07.2020 r.)
  Termin składania ofert 
 17.07.2020 r., godz. 10:00

 

Informacja - zmiana SWZ

 

Dokumenty do pobrania

Komplet poprawionych dokumentów:

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - dostawa ster. polowych
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy
pobierz

 

Dokumenty anulowane:

 Ogłoszenie o przetargu anulowane
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - dostawa ster. polowych
anulowane
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
anulowane
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
anulowane
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
anulowane
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy
anulowane