Dostawy materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy - etap II (PN/14/ES/2020)

Tytuł

 Dostawy materiałów preizolowanych
 do budowy sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy - etap II
 (PN/14/ES/2020)  

Data publikacji  09.07.2020 r. (aktualizacja: 15.07.2020 r.)
  Termin składania ofert 
 16.07.2020 r., godz. 10:00

 

Wyjaśnienia SWZ

 

Dokumenty do pobrania

Komplet aktualnych dokumentów:

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik do SWZ - zestawienie materiałów preizolowanych (poprawiony)
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty (poprawiony)
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy
pobierz

 


Wyjaśnienia


 Wyjaśnienia 14.07.2020 r. 
pobierz
 Wyjaśnienia 15.07.2020 r. 
pobierz