Wykonanie usługi mufowania przy budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych w Bydgoszczy w rejonie ul. Żeglarskiej wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II, zad.96 (PN/15/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie usługi mufowania przy budowie sieci
 i przyłączy ciepłowniczych w Bydgoszczy w rejonie ul. Żeglarskiej
 wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II, zad.96
 (PN/15/ES/2020)  

Data publikacji  06.08.2020 r.
  Termin składania ofert 
 12.08.2020 r., godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - mufowanie (etap II)
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - Zasady środowiskowe ES pobierz
 Załącznik nr 5 do umowy - obowiązek informacyjny
pobierz