Wykonanie komór żelbetowych przy budowie sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy w rejonie ul. Żeglarskiej (PN/16/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie komór żelbetowych przy budowie sieci ciepłowniczej
 w Bydgoszczy w rejonie ul. Żeglarskiej
 (PN/16/ES/2020)  

Data publikacji  07.08.2020 r.
  Termin składania ofert 
 17.08.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Warunków Zamówienia - wykonanie komór
pobierz
 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy (etap I)
pobierz
 Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy (etap II) pobierz
 Załącznik nr 5 do SWZ - projekt konstrukcyjny (etap I)
pobierz
 Załącznik nr 6 do SWZ - projekt konstrukcyjny (etap II) pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - Zasady środowiskowe ES pobierz
 Załącznik nr 5 do umowy - obowiązek informacyjny
pobierz