Wykonanie prac ziemnych, budowlanych i odtworzeniowych przy budowie przyłącza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu (PN/18/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie prac ziemnych, budowlanych i odtworzeniowych
 przy budowie przyłącza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego
 wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
 (PN/18/ES/2020)

Data publikacji  03.09.2020 r.
  Termin składania ofert 
 09.09.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
pobierz
 Załącznik nr 3 do umowy - Zasady środowiskowe ES
pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - Zasady środowiskowe ECK
pobierz