Wykonanie komór żelbetowych przy budowie sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy w rejonie ul. Żeglarskiej (PN/19/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie komór żelbetowych przy budowie sieci ciepłowniczej
 w Bydgoszczy w rejonie ul. Żeglarskiej
 (PN/19/ES/2020)

Data publikacji  14.09.2020 r.
  Termin składania ofert 
 18.09.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy - etap I
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy - etap II pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt konstrukcyjny - etap I pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt konstrukcyjny - etap II pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - Zasady środowiskowe ES pobierz
 Załącznik nr 5 do umowy - Obowiązek informacyjny
pobierz