Świadczenie usługi utrzymania w czystości terenów i pomieszczeń Energa Serwis Sp. z o.o. (PN/21/ES/2020)

Tytuł

 Świadczenie usługi utrzymania w czystości
 terenów i pomieszczeń Energa Serwis Sp. z o.o.
 (PN/21/ES/2020)

Data publikacji  01.10.2020 r. (aktualizacja: 12.10.2020 r.)
  Termin składania ofert 
 14.10.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

Komplet aktualnych dokumentów:

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (z dn. 09.10.2020 r.)
pobierz
 Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy (z dn. 09.10.2020 r.)
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie pobierz
 Załącznik nr 3 do umowy - Zasady środowiskowe ES pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - Obowiązek informacyjny
pobierz

 


Pytania i odpowiedzi/modyfikacje


Pytanie i odpowiedź z dnia 12.10.2020 pobierz
Pytania i odpowiedzi z dnia 09.10.2020 pobierz
Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - modyfikacja z dnia 09.10.2020 pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy - modyfikacja z dnia 09.10.2020 pobierz