Wykonanie robót ziemnych i odtworzeniowych w Bydgoszczy przy budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeglarskiej wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II, zad.96 (odcinek 1) (PN/22/ES/2020)

Tytuł

 Wykonanie robót ziemnych i odtworzeniowych w Bydgoszczy
 przy budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeglarskiej wzdłuż
 rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II, zad.96 (odcinek 1)
 (PN/22/ES/2020)  

Data publikacji  12.10.2020 r.
  Termin składania ofert 
 20.10.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ

pobierz cz. 1
pobierz cz. 2
pobierz cz. 3
pobierz cz. 4
pobierz cz. 5
pobierz cz. 6

 Załącznik nr 3 do umowy - zasady środowiskowe ES
pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - obowiązek informacyjny
pobierz