(PN/23/ES/2020) Wykonanie trójników przy wymianie rurociągów w części piwnicznej w EW Gałąźnia Mała

Tytuł

 Wykonanie trójników przy wymianie rurociągów
 w części piwnicznej w EW Gałąźnia Mała (PN/23/ES/2020)  

Data publikacji  12.11.2020 r. (aktualizacja: 23.11.2020 r.)
  Termin składania ofert 
 27.11.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

Komplet aktualnych dokumentów:

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - wniosek
pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - zasady środowiskowe EOZE
pobierz
 Załącznik nr 5 do umowy - zasady środowiskowe ES
pobierz
 Załącznik nr 6 do umowy - obowiązek informacyjny
pobierz

 


Wyjaśnienia


 Wyjaśnienia z 23.11.2020 r.
pobierz