(PN/25/ES/2020) Wykonanie prac z branży konstrukcyjnej w EW Gałąźnia Mała

Tytuł

 Wykonanie prac z branży konstrukcyjnej
 w EW Gałąźnia Mała (PN/25/ES/2020)  

Data publikacji  18.11.2020 r. (aktualizacja: 26.11.2020 r.)
  Termin składania ofert 
 02.12.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

Komplet aktualnych dokumentów:

 Ogłoszenie o przetargu (26.11.2020) pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (26.11.2020) pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - wniosek
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - zasady środowiskowe EOZE
pobierz
 Załącznik nr 5 do umowy - zasady środowiskowe ES
pobierz
 Załącznik nr 6 do umowy - obowiązek informacyjny
pobierz

 

 


 

Modyfikacja SIWZ


Modyfikacja SIWZ
pobierz