(PN/26/ES/2020) Dostawa materiałów - zwężki i kolana

Tytuł

 Dostawa materiałów - zwężki i kolana
 (PN/26/ES/2020)  

Data publikacji  20.11.2020 r.
  Termin składania ofert 
 27.11.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wniosek
pobierz
 Załącznik nr 2 do umowy - Klauzula informacyjna ES
pobierz