(PN/27/ES/2020) Dostawa materiałów - przepustnice i zasuwy

Tytuł

 Dostawa materiałów - przepustnice i zasuwy
 (PN/27/ES/2020)  

Data publikacji  26.11.2020 r.
  Termin składania ofert 
 04.12.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 2 do umowy - Klauzula informacyjna ES pobierz
 Załącznik - rys. 1 zasuwy klinowe
pobierz
 Załącznik - rys. 2 przepustnica kołnierzowa pobierz