(PN/28/ES/2020) Dostawa materiałów - wstawki i łączniki

Tytuł

 Dostawa materiałów - wstawki i łączniki
 (PN/28/ES/2020)

Data publikacji  27.11.2020 r.
  Termin składania ofert 
 07.12.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - wniosek
pobierz
 Załącznik nr 2 do umowy - Klauzula informacyjna ES pobierz
 Załącznik - rys. 1 wstawki montażowe
pobierz
 Załącznik - rys. 2 łącznik amortyzacyjny
pobierz