(PN/29/ES/2020) Usługi wykonywania prac spawalniczych i monterskich na rzecz Energa Serwis Sp. z o. o. w roku 2021

Tytuł

 Usługi wykonywania prac spawalniczych i monterskich
 na rzecz Energa Serwis Sp. z o. o. w roku 2021
 (PN/29/ES/2020)

Data publikacji  14.12.2020 r.
  Termin składania ofert 
 21.12.2020 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 3 do umowy - zasady środowiskowe EEO pobierz
 Załącznik nr 4 do umowy - zasady środowiskowe ES pobierz
 Załącznik nr 5 do umowy - obowiązek informacyjny IOD
pobierz