(PN/30/ES/2020) Kompleksowa usługa rusztowaniowa podczas remontu kotła K-1 OP-650 w EEO SA

Tytuł

 Kompleksowa usługa rusztowaniowa podczas
 remontu kotła K-1 OP-650 w EEO SA
 (PN/30/ES/2020)

Data publikacji  17.12.2020 r. (aktualizacja: 22.12.2020 r.)
  Termin składania ofert 
 08.01.2021 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

Komplet aktualnych dokumentów:

 Ogłoszenie o przetargu pobierz

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 modyfikacja z dn 22.12.2020

pobierz

pobierz

 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz

 


 

Modyfikacja SIWZ (22.12.2020)
pobierz