(PN/3/ES/2021) Wykonanie regulacji zawieszeń kotła, głównych rurociągów transportowych pary świeżej, pary wtórnej, pary do wtórnego przegrzewu oraz rurociągów przerzutowych pary świeżej i wtórnej w stanie zimnym i gorącym na kotle K-1 OP-650 w EEO SA

Tytuł

 Wykonanie regulacji zawieszeń kotła, głównych rurociągów transportowych
 pary świeżej, pary wtórnej, pary do wtórnego przegrzewu oraz
 rurociągów przerzutowych pary świeżej i wtórnej w stanie zimnym i gorącym
 na kotle K-1 OP-650 w EEO SA
 (PN/3/ES/2021)

Data publikacji  11.01.2021 r.
  Termin składania ofert 
 22.01.2021 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz

 


Wyjaśnienia

 

 Pytania i odpowiedzi 21.01.2021 r. (1)
pobierz
 Pytania i odpowiedzi 21.01.2021 r. (2) pobierz