(PN/2/ES/2021) Przygotowanie powierzchni do badań wraz z pracami związanymi z demontażem i montażem izolacji oraz wykonanie badań komór, rurociągów parowych, walczaka na kotle K-1 OP- 650 w EEO SA

Tytuł

 Przygotowanie powierzchni do badań wraz z pracami związanymi
 z demontażem i montażem izolacji oraz wykonanie badań komór,
 rurociągów parowych, walczaka na kotle K-1 OP- 650 w EEO SA
 (PN/2/ES/2021)

Data publikacji  11.01.2021 r.
  Termin składania ofert 
 22.01.2021 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - plany badań
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz

 


Wyjaśnienia

 

 Wyjaśnienia 20.01.2021 r. 
pobierz