(PN/6/ES/2021) Wykonanie mechanicznego czyszczenia kotła K-1 OP-650 w EEO SA

Tytuł

 Wykonanie mechanicznego czyszczenia kotła K-1 OP-650 w EEO SA
 (PN/6/ES/2021)

Data publikacji  18.01.2021 r.
  Termin składania ofert 
 29.01.2021 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz