(PN/7/ES/2021) Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy sieci cieplnej i przyłączy cieplnych na osiedlu Kaliniec w Kaliszu

Tytuł

 Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy sieci cieplnej
 i przyłączy cieplnych na osiedlu Kaliniec w Kaliszu
 (PN/7/ES/2021)

Data publikacji  28.01.2021 r.
  Termin składania ofert 
 10.02.2021 r., godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja poglądowa
pobierz
 Załącznik nr 7 do SIWZ - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej 
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz