(PN/4/ES/2021) Wykonanie badań nieniszczących na kotle K-1 OP-650 w EEO SA w 2021r.

Tytuł

 Wykonanie badań nieniszczących na kotle K-1 OP-650 w EEO SA w 2021r. 
 (PN/4/ES/2021)

Data publikacji  02.02.2021 r. (aktualizacja: 09.02.2021 r.)
  Termin składania ofert 
 12.02.2021 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

Komplet aktualnych dokumentów:

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - Tabela do wyceny badań NDT pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - schemat ekran boczny pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz
 Wstępny harmonogram badania NDT K-1
pobierz

 


Informacje, pytania i odpowiedzi

 

 Informacja z dn. 08.02.2021 r. 
pobierz
 Pytania i odpowiedzi z dn. 09.02.2021 r.
pobierz