(PN/8/ES/2021) Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy sieci cieplnej i przyłącza cieplnego przy ul. Towarowej 2 w Kaliszu

Tytuł

 Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy sieci cieplnej
 i przyłącza cieplnego przy ul. Towarowej 2 w Kaliszu
 (PN/8/ES/2021)

Data publikacji  08.02.2021 r. (aktualizacja: 18.02.2021 r.)
  Termin składania ofert 
 24.02.2021 r., godz. 11:00 

 

Dokumenty do pobrania

Komplet aktualnych dokumentów:

 Ogłoszenie o przetargu (modyfikacja z 18.02.2021 r.) pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (modyfikacja z 18.02.2021 r.) pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja poglądowa
pobierz
 Załącznik nr 7 do SIWZ - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej 
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz

 


Informacje

 

 Modyfikacja SIWZ z dn. 18.02.2021 r. 
pobierz