(PN/9/ES/2021) Wykonanie trawienia rur międzywalczakowych kotła sodowego RO-2 w Ostrołęce dla prac podczas postoju w 2021r.

Tytuł

 Wykonanie trawienia rur międzywalczakowych kotła sodowego RO-2
 w Ostrołęce dla prac podczas postoju w 2021r.
 (PN/9/ES/2021)

Data publikacji  26.02.2021 r.
  Termin składania ofert 
 09.03.2021 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

 

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wstępny projekt
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz
 Rysunki
pobierz