(PN/10/ES/2021) Wykonanie badań nieniszczących rur międzywalczakowych kotła sodowego RO-2 w Ostrołęce dla prac podczas postoju w 2021 r.

Tytuł

 Wykonanie badań nieniszczących rur międzywalczakowych kotła
 sodowego RO-2w Ostrołęce dla prac podczas postoju w 2021 r.
 (PN/10/ES/2021) (aktualizacja: 29.03.2021 r.)

Data publikacji  23.03.2021 r.
  Termin składania ofert 
 30.03.2021 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania

Komplet aktualnych dokumentów:

 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - Tabela do wyceny badań NDT pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - wstępny projekt (aktualizacja)
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz

 


Wyjaśnienia

 

 Pytania i odpowiedzi z 29.03.2021 r.
pobierz
 Pytania i odpowiedzi nr 2 z 29.03.2021 r. pobierz