(PN/11/ES/2021) Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy sieci cieplnej w ul. Mariańskiej oraz przyłączy sieci cieplnej do budynków przy ul. Bogusławskiego 2, ul. Czaszkowskiej 7, ul. Zacisze 1, Pl. Św. Józefa 2-4-6 w Kaliszu

Tytuł

 Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy sieci cieplnej
 w ul. Mariańskiej oraz przyłączy sieci cieplnej do budynków przy
 ul. Bogusławskiego 2, ul. Czaszkowskiej 7, ul. Zacisze 1,
 Pl. Św. Józefa 2-4-6 w Kaliszu
 (PN/11/ES/2021)

Data publikacji  01.04.2021 r.
  Termin składania ofert 
 12.04.2021 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja poglądowa
pobierz
 Załącznik nr 7 do SIWZ - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
pobierz