(PN/12/ES/2021) Wykonanie rusztowań w komorze paleniskowej do wymiany rur miedzywalczakowych kotła sodowego w Stora Enso Poland SA w Ostrołęce w 2021 r.

Tytuł

 Wykonanie rusztowań w komorze paleniskowej do wymiany rur
 miedzywalczakowych kotła sodowego w Stora Enso Poland SA
 w Ostrołęce w 2021 r.
 (PN/12/ES/2021)

Data publikacji  23.04.2021 r. (aktualizacja: 29.04.2021 r.)
  Termin składania ofert 
 06.05.2021 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - rysunek
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz

 


Wyjaśnienia

 

 Pytania i odpowiedzi 29.04.2021 r. 
pobierz