(PN/14/ES/2021) Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ul. Podmiejskiej 24A (ALDI) w Kaliszu oraz budowy sieci ciepłowniczej w ul. Podmiejskiej do budynków 1, 2, 3, 4 (Mazek) w Kaliszu

Tytuł

 Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy przyłącza
 sieci cieplnej do budynku przy ul. Podmiejskiej 24A (ALDI) w Kaliszu
 oraz budowy sieci ciepłowniczej w ul. Podmiejskiej
 do budynków 1, 2, 3, 4 (Mazek) w Kaliszu
 (PN/14/ES/2021)

Data publikacji  14.06.2021 r. 
  Termin składania ofert 
 23.06.2021 r., godz. 10:00 

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja poglądowa
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz